Om oss

Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSKT GIRLPOWER

Så arbetar Muslimska Feminister


Vad gör Muslimska Feminster?


Muslimska Feminister arbetar för svenska, muslimska kvinnors rätt att företräda sig själva som individer och inte för någonting som är bortom muslimska kvinnors kontroll.


Representation av slöjbärande kvinnor är en mission. Genom folkbildning och opinionsbildning hoppas grundaren Sarah Delshad på en större medvetenhet och en större respekt för muslimska kvinnors rättigheter och representation i Sverige. 


Muslimska feminister grundades av journalist Sarah Delshad 2012 som en frustrerad reaktion på noteringen av den muslimska kvinnans frånvaro i det offentliga rummet, samt den konstanta problemformulering närvarande i talet om muslimska kvinnor. Hon önskade mer synlighet, respekt och förståelse för muslimska kvinnor. Hennes arbete går ut på en avdramatisering av målgruppen samt en ökad hänsyn till muslimska kvinnor som komplexa varelser. 


Sarah Delshads initiativ banade vägen för liknade grupper – Kristna Feminister kom bl.a. efteråt. 2015 nominerades initiativet av Sarah Delshad till Raoul Wallenbergspriset.

 

I diskussionerna kring muslimska kvinnor har det länge funnits en antydan och framförallt en föreställning om att en som muslimsk kvinna inte kan uppnå totalt självbestämmande. Denna antydan tar samtidigt friheten ifrån muslimska kvinnor utifrån antagandet att dessa medvetet inte har kunnat välja. Andra anser sig veta vad som är bäst för henne och talar inte sällan över huvudet på henne.


Här vill ett budskap som Muslimska Feminister äga tillbaka berättelsen om muslimska kvinnor till den muslimska kvinnan självOnyanserade och återkommande problemformuleringar tar ofta överhand i talet om den muslimska kvinnan och ger konsekvenser.


Många muslimska tjejer och kvinnor får givetvis sin tro och sin definition av frigörelse att gå ihop utan någon större inre konflikt, och de stärkande berättelserna är viktiga för en korrekt redogörelse av hur vårt Sverige ser ut idag 2019.


Frihet för kvinnor idag i Sverige ser väldigt olika ut och det är fundamentalt viktigt att alltid utgå ifrån att muslimska kvinnor själva är kapabla att sätta ord på sin frihet och sin verklighet.


Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSKT GIRLPOWER

070 780 65 56

info@muslimskafeminister.se

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED