Föreläsningar

Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSKT GIRLPOWER

Föreläsningar med Muslimska Feminister 

Boka föreläsning med Sarah Delshad från Muslimska Feminister 

 




Sarah Delshad går att anlitas via talarförmedlingar som exempelvis Talarforum, Kvinnliga Talare, Snackare  och Sveriges Talare. Hon är en frekvent  anlitad föredragshållare, panelist och en rapp moderator samt konferencier inom ämnen som brett rör jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Hon föreläser för företag, mindre föreningar, organisationer, fackförbund, bibliotek, myndigheter samt skolor över hela Sverige.


Hennes föredrag tar avstamp i en avdramatisering av den muslimska kvinnan - hur porträtteras egentligen den nutida muslimska kvinnan och hur påverkas vi av de återkommande bilderna? Vad är den vanligaste stereotypen om muslimska kvinnor och hur kan vi se bortom de? Vad är egentligen kvinnlig frigörelse och går det verkligen att placera frihet för kvinnor i ett fack? 


Sarah Delshad erbjuder skräddarsydda föreläsningar, workshops samt utbildningar i den längd och omfattning som önskas. Sarah Delshad kan anlitas när avdelningar slås ihop, företag köps upp, kick off, företagsevent, skolevent, kundevent, jubileum, invigningar, företagsmässor, näringslivsgalor, nätverksträffar, inspirationsdagar, med mera.


Hon entusiasmerar samt utmanar ingrodda föreställningar.

Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSKT GIRLPOWER

070 780 65 56

info@muslimskafeminister.se

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED