Om oss

Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSK GIRLPOWER

Muslimska Feminister:  

Vision och mission


Representation av slöjbärande kvinnor och muslimska kvinnors rätt att företräda sig själva som individer - och inte för någonting som är bortom deras kontroll - är Muslimska Feministers vision samt mission.


Genom folkbildning och opinionsbildning hoppas grundaren Sarah Delshad på en större medvetenhet för muslimska kvinnors rättigheter och representation i Sverige.


För mer information om Sarah Delshad, besök hennes hemsida: sarahdelshad.se.


Muslimska feminister grundades som en Facebookgrupp av journalist Sarah Delshad 2012 som en frustrerad reaktion på noteringen av den muslimska kvinnans mediala frånvaro, samt den återkommande problemformuleringen närvarande i talet om henne.


Sarah Delshad banade vägen för liknande initiativ - Kristna Feminister kom bland annat efteråt.


Sarah Delshad strävar efter mer synlighet för muslimska kvinnor. Hennes arbete går ut på en avdramatisering av målgruppen samt en ökad hänsyn för muslimska kvinnor som komplexa varelser. 


Initiativet av Sarah Delshad nominerades till Raoul Wallenbergspriset 2015. Det priset tilldelas en verksam person i Sverige som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, genom kunskapshöjande insatser om alla människors lika värde. Prissumman på 100 000 kr har gjorts möjligt genom stöd från den svenska regeringen.

Muslimska Feminister

- DIN RÖST FÖR MUSLIMSK GIRLPOWER

070 780 65 56

info@muslimskafeminister.se

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED